Archive for the ‘syirik’ Tag

MENGENAL SYIRIK ASHGHAR   Leave a comment

Syirik Ashghar

Yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara tetapi tidak mengeluarkan dari agama. Ia merupakan dosa besar yang dapat mengantarkan kepada syirik akbar. Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted May 17, 2011 by anindaserunai in AKHLAK SAKIT

Tagged with ,

INILAH SYIRIK AKBAR   Leave a comment

Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewa-Nya. Hak istimewa Allah seperti: Ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat dan mudharat, membuat hukum dan syariat dan lain-lainnya. Read the rest of this entry »

Posted May 9, 2011 by anindaserunai in AKHLAK SAKIT

Tagged with , ,